Projektet har börjat och aktiviteter är igång.

Välkommen till Respondere!Klicka för större bild

presentationer och bilder från 11 december uppföljningsdag Respondere

35 personer deltog i höstens uppföljningsdag på Fars Hat i Kungälv lite bilder och presentationer blev det samtliga presentationer finns under fliken dokument

2019-12-13uppföjlningsrapport oktober 2019

Dokument: uppföjlningsrapport oktober 2019

2019-12-05Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan de tre Samordningsförbunden Älv & Kust, Göteborg, Insjöriket samt Försäkringskassan.

Genom tre delprojekt vill vi arbeta med målgruppen unga vuxna i åldern 18-29 år med funktionsvariationer och deras behov av samordnat stöd mot arbetsmarknaden eller studier. Delprojekten kommer att anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar.

Samordningsförbundet Älv & Kust - Delprojekt Convinere
Fokuserar på de som har några år kvar på sin aktivitetsersättning och som ej bedöms få varaktig sjukersättning. Målet är att starta upp den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen tidigare för att nå arbete/studier vid aktivitetsersättningens slut. Fokus kommer också vara på övergången mellan förlängd skolgång och möjlighet att finna lämpliga åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området för att möjliggöra fortsatt arbete/studier.

Samordningsförbundet Insjöriket - Delprojekt ACTivera
Fokuserar dels på de individer som nyligen blivit beviljade AE-ersättning samt även de som är i slutskedet av ersättningsformen, främst ålder 27-29 år men i mån av plats även för yngre individer.

För de som just fått ersättningsformen skall motivationshöjande samtal med psykolog eller samtalsterapeut erbjudas i syfte att nå en framåtsyftande aktiv planering. För de som är i slutskedet av ersättningsformen skall individer erbjudas stöd att finna former för övergångar mellan ersättningsformer och/eller arbete/studier.

Samordningsförbundet Göteborg - Delprojekt Skola Arbetsliv
Fokuserar på målgruppen UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar ) från ålder 16- 29 år. Här finns större andelen ungdomar med psykisk ohälsa som inte har fått stöttning i att hitta rätt i samhällets stödfunktioner och där många aktörer, inte minst skolor och elevhälsoteamen är aktiva men där samordning av samhällets resurser och övergången mellan skola och arbetsliv inte fungerar fullt ut.

Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare
Projektledare Evy Almstrand och ekonom Rick Mulder är anställda och påbörjar sitt arbete under våren då planerings- och analysfas påbörjas mellan 1 april till 31 juli. Ytterligare personal kommer att anställas av respektive förbund under denna tid och projektet drar igång från 1 augusti 2019.

2019-08-25